Om Milestone Invest

Vil du gerne have en langsigtet partner med i ejerkredsen?

Milestone Invest tilbyder en kompetencestærk partner med adgang til et omfattende netværk. 

Vi stiller et professionelt advisory board til rådighed og sikrer videndeling mellem vores øvrige virksomheder. 

Du kan opnå omkostnings- og tidsoptimering gennem vores koncernaftaler og omkostningsfællesskab, så du kan fokusere på værdiskabende aktiviteter. 

Vi er en tæt partner, der forstår og understøtter de psykologiske udfordringer, der følger med at drive og udvikle en virksomhed, og vi kan skabe psykologisk tryghed i det daglige virke. 

Hvorfor vælge Milestone Invest? Fordi du ønsker en langsigtet partner, der sammen med dig sætter retning og mål med henblik på at skabe menneskelige og finansielle resultater. 

For at opnå vores mål og udnytte vores potentiale, stræber vi dagligt efter at efterleve vores værdier.

01

Vores vigtigste opgave er at skabe langsigtet vækst og udvikling for vores virksomheder

Vores primære mål er at skabe langsigtet vækst og udvikling for vores virksomheder, både finansielt og menneskeligt. Derfor understøtter vi ledelsen i at nå fælles mål, og står altid klar med hjælp og vejledning, der bidrager til at opnå både finansiel og menneskelig værdi.

02

Vi respekterer virksomheder og mennesker som de er

Vi respekterer og accepterer virksomheder og mennesker som de er, med deres unikke kulturer og baggrunde. Samtidig udfordrer vi altid status quo med fokus på udvikling og forbedring. Vi tager altid udgangspunkt i en virksomheds specifikke situation, mål og muligheder, og argumenterer for ændringer, der understøtter udvikling og resultatskabelse. Vi er åbne og interesserede, og spørger altid ind til det, vi umiddelbart ikke forstår på en etisk og forsvarlig måde. Vi accepterer ikke skjulte dagsordener, og sætter os ind i en virksomheds kultur, mennesker, værdier, holdninger og adfærd for at argumentere for ændringer, der støtter udviklingen.

03

Vi videndeler og udvikler

Vi værdsætter videndeling og udvikling som en integreret del af vores forretningsstrategi. Vi tror på, at alle har unikke kompetencer og viden, der kan bidrage til vækst og udvikling, når den deles på den rette måde. Derfor deler vi relevant viden internt og med vores virksomheder, når det vurderes at bidrage til vækst og udvikling. Samtidig værner vi om andres og vores tid ved at undgå deling af unødvendig og irrelevante informationer, da vi anerkender tiden som en knap ressource. Derfor stræber vi altid efter at anvende tiden ansvarligt og kun på aktiviteter, der bidrager til finansiel og menneskelig værdi.

Vores filosofi

Vi udvikler vores virksomheder i tæt samarbejde med ledelsen, med fokus på bæredygtig vækst og udvikling.

Det er vores filosofi, at realisering af menneskets potentiale er den største drivkraft for velstand for individer, organisationer, virksomheder og samfund – alt starter og slutter med mennesker.

Vi tror på, at alle mennesker har det potentiale til at udfolde, forbedre og udvikle sig, selv om de kan være begrænset af betingelser og ressourcer.

Vi tager vores arbejde alvorligt og forbliver ydmyge overfor både mennesker og vores virksomheder. Vi forventer passion fra os selv, vores interessenter og vores virksomheder, og arbejder endnu hårdere for at forstå årsagen, når ting ikke går vores vej. Samtidig fejrer vi vores succeser.

Derfor stræber vi hver dag efter at efterleve de ovenstående værdier.